2015

VÝROBNÉ HALY

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

2011

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

ČASTKOVCE

2008

SHOW ROOM

TRENČÍN

STAVOIMPEX, S. R. O.

BANCÍKOVEJ 1/A

821 03 BRATISLAVA