Priemyselné stavby

VÝROBNÉ HALY

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

1997

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA ČASTKOVCE

1997

SHOW ROOM TRENČÍN

1997